Wiadomości http://bip.gminalancut.pl pl-PL Obwieszczenie DGK-IV.4771.18.2018.BG Thu, 08 Aug 2019 00:00:00 +0200 http://bip.gminalancut.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-290 Zawiadomienie o wydaniu przez organ koncesyjny na rzecz spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA z siedzibą w Warszawie decyzji z dnia 31 lipca czerwca 2019 r. (znak: DGK-IV.4771.18.2018.BG) w sprawie zmiany koncesji nr 182/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża...... Obwieszczenie Ministra Energii Wed, 19 Jun 2019 00:00:00 +0200 http://bip.gminalancut.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-290 Obwieszczenie dot. projektu zmiany koncesji nr 182/94 z dnia 26 sierpnia 1994 r. na wydobywanie gazu ziemnego z części złoża „Husów-Albigowa-Krasne", położonego na terenie gminy miejskiej Rzeszów, gmin wiejskich: Krasne, Markowa, Łańcut, Jawornik Polski oraz gminy miejsko-wiejskiej...... Obwieszczenie DGK-IV.4771.18.2018.BG Mon, 10 Jun 2019 00:00:00 +0200 http://bip.gminalancut.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-290 Obwieszczenie dot. zmiany koncesji nr 182/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża „Husów-AIbigowa-Krasne", położonego na terenie gminy miejskiej Rzeszów, gmin wiejskich: Krasne, Markowa, Łańcut, Jawornik Polski oraz gminy miejsko-wiejskiej Kańczuga w województwie podkarpackim. ... Obwieszczenie RRE.6523.3.2019.ATF Mon, 03 Jun 2019 00:00:00 +0200 http://bip.gminalancut.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-290 Obwieszczenie dot. zmiany koncesji nr 182/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża „Husów-Albigowa-Krasne"... Obwieszczenie DKG-IV.4771.18.2018.BG Tue, 21 May 2019 00:00:00 +0200 http://bip.gminalancut.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-290 dot. postępowania w przedmiocie zmiany koncesji nr 182/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża "Husów -Albigowa-Krasne"...